0247-452 633 [email protected]
Selectează o Pagină

DISPOZITIE CONVOCARE SEDINTA EXTRAORDINARA

DISPOZITIE CONVOCARE SEDINTA EXTRAORDINARA    ROMÂNIA J U D E Ţ U L  T E L E O R M A N PRIMĂRIA COMUNEI SILIŞTEA     D I S P O Z I Ţ I E     Privind convocarea Consiliului Local Siliştea, în şedinţă extraordinară, în data de 24 noiembrie 2021    ...